Regnskab og rådgivning

Vi tilbyder bl.a ydelser indenfor

* Revision
* Bogføring, momsopgørelser
* Regnskabsudarbejdelse,
   både driftsøkonomisk og skattemæssigt
* Udarbejdelse af selvangivelse

Der stilles idag store krav til regnskabsaflæggelse for både
selskaber og personlige erhvervsdrivende. Vi tilbyder udarbejdelse af både driftsøkonomiske regnskaber til brug for bl.a virksomhedens økonomiske samarbejdspartnere, og skattemæssige regnskaber til brug for myndighederne, likviditetsbudgetter, samt beregninger til udfyldelse af diverse lovpligtige skemaer. Vi tager os af Deres praktiske foranstaltninger og juridiske aspekter overfor det offentlige. Vi kan assistere med bogføring eller kontrollere Deres bogholderi månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt for at De nemmere kan imødekomme alle de krav, der idag stilles fra de offentlige myndigheder.

Står De og overvejer at starte egen virksomhed, og er i tvivl om hvad der kræves af virksomhedsejeren, kan vi rådgive i forbindelse med dette. Vi kan lave en budgetopstilling for at overskueliggøre hvad der kræves for at køre virksomheden, samt tilrettelægge arbejdsgangene i den økonomiske administration. Ophør/salg af virksomhed og køb/salg af fast ejendom er vi naturligvis også behjælpelige med.

Vi foretager vurderinger og opfølgninger på de sager vi arbejder med. Alt fra forskudsregistrering til driftsresultatet og ændringer fra tidligere perioder til de nuværende perioders resultat, er noget vi tager til efterbehandling. Igennem vores analyserende arbejdsmetoder påtager vi os derfor ofte rollen som konsulenter på eventuelle ændringer, vi måtte se nødvendige i virksomheden.

Vi foretager den lovpligtige revision for aktieselskaber og anpartsselskaber, interessentselskaber, foreninger m.v.
Til forsiden